Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bình Dương

Trên địa bàn Bình Dương đang có 53836 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bình Dương tập trung chủ yếu ở Thị xã Thuận An 14454 công ty, Thành phố Thủ Dầu Một 12388 công ty, Thị xã Dĩ An 11272 công ty, Thị xã Tân Uyên 7188 công ty, Thị xã Bến Cát 5307 công ty, Huyện Bắc Tân Uyên 885 công ty, ...