Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bình Dương

Trên địa bàn Bình Dương đang có 52,831 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bình Dương tập trung chủ yếu ở Thị xã Thuận An 14,232 công ty, Thành phố Thủ Dầu Một 12,150 công ty, Thị xã Dĩ An 11,104 công ty, Thị xã Tân Uyên 6,995 công ty, Thị xã Bến Cát 5,186 công ty, Huyện Bắc Tân Uyên 866 công ty, ...