Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương

Có 921 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương. Các công ty tại Huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương tập trung chủ yếu ở Xã Đất Cuốc 118 công ty, Xã Tân Bình 111 công ty, Xã Thường Tân 108 công ty, Xã Bình Mỹ 97 công ty, ...

CÔNG TY TNHH UY CHẤN

3702748338

Thửa đất số 330, tờ bản đồ 4, đường Đất Cuốc số 02, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên

CÔNG TY TNHH HAO CHENG

3702746796

Thửa số 27, tờ bản đồ 69, ấp Bình Cơ, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên