Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Bàu Bàng Bình Dương

Có 832 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Bàu Bàng Bình Dương. Các công ty tại Huyện Bàu Bàng Bình Dương tập trung chủ yếu ở Xã Lai Uyên 294 công ty, Xã Lai Hưng 91 công ty, ...

CÔNG TY TNHH KANGLI MACHINERY

3702752990

Nhà xưởng số 8, Lô A, 6A1, CN, khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng

CÔNG TY TNHH RT INDUSTRIES

3702749451

Lô A_15B_CN, đường N1, khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng