Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thị xã Tân Uyên Bình Dương

Có 7614 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị xã Tân Uyên Bình Dương. Các công ty tại Thị xã Tân Uyên Bình Dương tập trung chủ yếu ở Phường Khánh Bình 1082 công ty, Phường Tân Phước Khánh 941 công ty, Phường Uyên Hưng 631 công ty, Phường Thái Hòa 597 công ty, Phường Tân Hiệp 577 công ty, Xã Tân Vĩnh Hiệp 462 công ty, Xã Hội Nghĩa 344 công ty, Xã Vĩnh Tân 254 công ty, ...

CÔNG TY TNHH GỖ LONG QUANG

3702762420

Thửa đất số 323, tờ bản đồ số 51, Khu Phố 8, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên

CÔNG TY TNHH SUPPLY A1

3702762029

Số 180/2, tổ 1, khu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên

CÔNG TY TNHH THẮNG MỸ HƯNG

3702761843

Thửa đất số 1292, tờ bản đồ số 44, khu phố Khánh Vân, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên